Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56064
Title: Зміни етномовного складу населення України (1959–1989 рр.)
Other Titles: Changes in the ethnological composition of the population of Ukraine (1959–1989)
Authors: Скляр, Володимир Миколайович
Keywords: етномовні процеси; етнічний склад; мовна структура населення; переписи населення; ethnolinguistic processes; ethnic composition; population censuses
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Скляр В. М. Зміни етномовного складу населення України (1959–1989 рр.) / В. М. Скляр // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 215-223.
Abstract: Визначено чинники, які впливали на формування української ідентичності за часів бездержавності України. Окреслено вплив політики російщення радянських часів на зміни етномовної структури населення України. Опираючись на аналіз статистичних матеріалів переписів населення, розкрито динаміку чисельності українців, україномовного населення, росіян та російськомовного населення за 1959–1989 рр.
The factors that influenced the formation of Ukrainian identity during the statelessness of Ukraine are identified. The influence of the policy of Russification of the Soviet times on the changes of the ethnolinguistic structure of the population of Ukraine is outlined. Based on the analysis of statistical materials of population censuses, the dynamics of the number of Ukrainians, Ukrainian-speaking population, Russians and Russian-speaking population for 1959-1989 is revealed.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56064
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Skliar_Zminy_etnomovnoho.pdf451,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.