Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56065
Title: Історія української вищої технічної освіти для жінок
Other Titles: History of ukrainian higher technical education for women
Authors: Ткаченко, Світлана Сергіївна
Гутник, Марина Валеріївна
Keywords: вища технічна освіта; жіноча освіта; університет; Харківський технологічний інститут; петиція; women's education; universities; education order; petition
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ткаченко С. С. Історія української вищої технічної освіти для жінок / С. С. Ткаченко, М. В. Гутник // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 223-232.
Abstract: У статті розглядаються важливі аспекти зародження вищої жіночої освіти на теренах Російської імперії, насамперед в Україні. Протягом ХVІІІ – ХІХ ст. серед керівництва країни, урядовців та професорів сформувалося негативне ставлення до поширення вищої технічної освіти серед жіноцтва. Але незважаючи на всі ці обставини, прогресивні професори, науковці відкрили перші вищі жіночі курси та Жіночий політехнічний інститут у великих містах російської імперії, й зокрема у Харкові.
The article considers important aspects of the emergence of women's higher education in the Russian Empire, especially in Ukraine. During the XVIII – XIX centuries the country's leadership, government officials and professors have developed a negative attitude towards the spread of higher technical education among women. But despite all these circumstances, progressive professors, scientists had opened the first women's higher courses and the Women's Polytechnic Institute in largest cities of the Russian Empire, and in particular in Kharkiv.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56065
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Tkachenko_Istoriia_ukrainskoi.pdf379,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.