Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56090
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт "Аналіз пилеуловлювальних властивостей зелених насаджень"
Authors: Тихомирова, Тетяна Сергіївна
Шестопалов, Олексій Валерійович
Бабенко, Володимир Миколайович
Стаднік, Вероніка Юріївна
Keywords: методичні вказівки; запиленість атмосферного повітря; метод висікання; листові пластини; види рослин; екологія
Issue Date: 2021
Publisher: Друкарня "Мадрид"
Citation: Методичні вказівки до лабораторних робіт "Аналіз пилеуловлювальних властивостей зелених насаджень" з курсів "Моніторинг довкілля", "Ландшафтна екологія" : для студентів спец. 101 "Екологія" всіх форм навчання та курсів "Техніка та технологія захисту атмосфери", "Оцінка впливу на довкілля" : для студентів спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" всіх форм навчання / уклад.: Т. С. Тихомирова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2021. – 20 с.
Abstract: Дані методичні вказівки призначені для виконання лабораторних робіт з аналізу пилеуловлювальних властивостей зелених насаджень при вивченні таких дисциплін як з курсів "Моніторинг стану довкілля", "Ландшафтна екологія" для студентів спеціальності 101 "Екологія" всіх форм навчання та курсів "Техніка та технологія захисту атмосфери", "Оцінка впливу на довкілля" для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Аналіз пилеуловлювальних властивостей зелених насаджень проводиться на территоріях з різним антропогенним наванатежнням, що дає змогу визначити ефективність смуги зелених насаджень та окремо кожного виду рослин. Під час виконання цих лабораторних робіт студенти отримують навички роботі в команді, навички відбору проб на експериментальній ділянці, вміння аналізувати отриманні дані та робити висновки щодо пилеуловлювальних властивостей різних видів зелених насаджень. У методичних вказівках розглянуті цілі лабораторних занять, наведено теоретичний матеріал, перелік необхідних матеріалів і хід виконання роботи, після чого запропонована форма звіту. Також в кінці кожної лабораторної роботи наведено список питань, відповівши на які, студент може самостійно оцінювати рівень засвоєння матеріалу.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6268-8638
orcid.org/0000-0001-6758-4483
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56090
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Analiz.PDF497,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.