Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56092
Title: Методичні вказівки до практичних занять "Математичні та статистичні методи в екології"
Authors: Тихомирова, Тетяна Сергіївна
Філенко, Олеся Миколаївна
Шестопалов, Олексій Валерійович
Гетта, Оксана Сергіївна
Keywords: методичні вказівки; метод мозкового штурму; метод рангової кореляції; метод надання індексів; екосистема; охорона навколишнього середовища
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до практичних занять "Математичні та статистичні методи в екології" по курсам "Ландшафтна екологія", "Гідрологія", "Агроекологія" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 101 "Екологія" всіх форм навчання, в тому числі іноземних студентів / уклад.: Т. С. Тихомирова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 40 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56092.
Abstract: Дані методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт з курсів "Ландшафтна екологія", "Гідрологія", "Агроекологія" по розділу математичні та статистичні методи в спеціальних дисциплінах екології. Дані методи використовуються для оцінки різних станів навколишнього середовища, його окремих елементів та об’єктів, в тому числі з прив’язкою до просторових координатам. При виконанні практичних робіт з використанням даних методичних вказівок студенти отримують навички роботи в команді, навички роботи зі статистичними апаратом в екології. У методичних вказівках розглянуті цілі практичних занять, наведено теоретичний матеріал. Також наведено приклад виконання завдань та перелік індивідуальних завдань для кожного з курсів окремо ("Ландшафтна екологія", "Гідрологія", "Агроекологія"), список контрольних питань. Запропоновані індивідуальні завдання мають практичне значення для рішень найважливіших питань охорони навколишнього середовища як в Україні, так й в усьому світі.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0277-6633
orcid.org/0000-0001-6268-8638
orcid.org/0000-0002-1762-6953
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56092
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Matematychni_metody.PDF1,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.