Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56094
Title: Значущість окремих детермінант якості вищої освіти в контексті експертних оцінок європейських студентів
Authors: Мороз, Володимир Михайлович
Бука, Інта Станіславівна
Keywords: якість; експертні оцінки; фактори впливу; вища освіта
Issue Date: 2019
Publisher: Полтавський університет економіки і торгівлі
Citation: Мороз В. М. Значущість окремих детермінант якості вищої освіти в контексті експертних оцінок європейських студентів / В. М. Мороз, И. С. Бука // Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця : матеріали 43-ї Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Полтава, 14–15 листопада 2018 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 33–35.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0796-5035
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56094
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moroz_Znachushchist_okremykh_2019.pdf192,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.