Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56102
Title: Методичні вказівки до практичних робіт "Розрахунок індексів забруднення навколишнього середовища"
Authors: Тихомирова, Тетяна Сергіївна
Шестопалов, Олексій Валерійович
Філенко, Олеся Миколіївна
Стаднік, Вероніка Юріївна
Keywords: методичні вказівки; оцінка забруднення атмосферного повітря; забруднення ґрунту; оцінка забруднення атмосферної води; екологія; хімічні речовини
Issue Date: 2021
Publisher: Друкарня "Мадрид"
Citation: Методичні вказівки до практичних робіт "Розрахунок індексів забруднення навколишнього середовища" з курсів "Моніторинг довкілля", "Гідрологія", "Загальна екологія" : для студентів спец. 101 "Екологія" всіх форм навчання та курсів "Техніка та технологія захисту атмосфери", "Техніка та технологія захисту водних ресурсів", "Моделювання та прогнозування стану довкілля" : для студентів спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" всіх форм навчання / уклад.: Т. С. Тихомирова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2021. – 14 с.
Abstract: Дані методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт з з розрахунку індеквсів забруднення навколишнього середовища при вивченні таких дисциплін як "Моніторинг довкілля", "Гідрологія", "Загальна екологія" студентами спеціальності "Екологія" усіх форм навчання та дисциплін "Техніка та технологія захисту атмосфери", "Техніка та технологія захисту водних ресурсів", "Моделювання та прогнозування стану довкілля" для студентів спеціальності "Технології захисту навколишнього середовища". Розрахунок індексів забруднення навколишнього середовища дає змогу визначити рівень забруднення атмосферного повітря, грунту та води різними хімічними речовинами та їх сполуками. Під час виконання цих лабораторних робіт студенти отримують навички роботи з таблицями та розрахунків, вміння аналізувати отриманні дані та робити висновки щодо стану навколишнього середовища окремих територій. У методичних вказівках розглянуті цілі практичних занять, наведено теоретичний матеріал, після чого запропонована форма звіту. Також в кінці кожної лабораторної роботи наведено список питань, відповівши на які, студент може самостійно оцінювати рівень засвоєння матеріалу.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6268-8638
orcid.org/0000-0002-0277-6633
orcid.org/0000-0001-6758-4483
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56102
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Rozrakhunok.PDF473,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.