Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56108
Title: Методичні рекомендації щодо впровадження технології коучингу в освіті
Authors: Цуранова, Оксана
Татаринцева (Курбатова), Юлія Леонідівна
Бившева, Тамара Федорівна
Погода, Олена Василівна
Keywords: метод коучингу; освіта; трансформація вчителя; навчальний процес
Issue Date: 2021
Publisher: Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Citation: Методичні рекомендації щодо впровадження технології коучингу в освіті / Оксана Цуранова [та ін.] // Acta Paedagogiсa Volynienses. – 2021. – № 6. – С. 108-114.
Abstract: Актуалізовано проблеми педагогічної сфери, що виникають в умовах підготовки майбутніх фахівців, у розрізі відносин «вчитель – студент», «учитель – група». Мета статті полягає у розробленні методичних рекомендацій з упровадження коучингу в освіті. Проаналізовано сутність застосування ролей вчителя у виховному процесі, таких як: коучер, наставник, ментор, фасилітатор, тьютор. Визначені особливості застосування методу коучингу на уроках у порівнянні зі звичайними методами навчання, наприклад лекціями. Обґрунтовано необхідність упровадження методу коучингу як інструменту розвитку студентів та саморозвитку вчителів. Коучинг передбачає залучення студента до діалогу, стимулює прояви активності, креативності, творчості, самовираження. Протилежною стороною підходу виступає лекція (пасивне сприйняття інформації). Наведено особливості застосування коучингу в освіті. Обґрунтовано ефективність використання методу коучингу в освітньому процесі, який сприяє самореалізації учнів та саморозвитку вчителя. Наведені переваги використання цього методу, який зарекомендував себе у сфері бізнес-консультування і зараз отримав свій розвиток у педагогічній практиці. Розглянуто процеси трансформації учня та вчителя у процесі навчання за методом коучингу порівняно із традиційним методом. Проаналізовано сучасні підходи, що представлені у науковій літературі, щодо реалізації коучингу у педагогічній діяльності. Узагальнено різні способи реалізації коучингу на уроках, серед яких методи коучингу як впровадження окремих вправ, як розроблених автором, так і вже наявних у літературі SMART, SMAC, GROW. Запропоновано авторський підхід до впровадження коучингу в освіті, який побудовано на послідовному проходженні 4 етапів у форматі «запитання – відповіді». Новизна підходу полягає у комплексності та формалізації питань, які підійдуть для уроку майже з будь-якої спеціалізації. Застосування методичних рекомендацій щодо впроваджень технологій коучингу в освіті забезпечить якість та результативність процесу навчання, активізацію наукового пізнання й досліджень учнів, їх особистісний інтелектуальний розвиток та набуття досвіду практичної наукової діяльності.
ORCID: orcid.org/0000-0002-1516-1582
orcid.org/0000-0003-2910-9280
orcid.org/0000-0002-5739-3517
orcid.org/0000-0002-3875-2641
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56108
Appears in Collections:Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APV_2021_6_Tsuranova_metodychni_rekomendatsii.pdf400,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.