Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56128
Title: Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи до курсу "Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів"
Authors: Ящеріцин, Євген Володимирович
Keywords: методичні вказівки; термоелектричні явища; термоелектричний термометр; термоелектронні сплави; пірометрія; газоаналізатори теплопровідності; швидкість руху повітря
Issue Date: 2018
Publisher: ФОП Панов А. М.
Citation: Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи до курсу "Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів" : для студентів за напрямом підготовки 263 – "Цивільна безпека" очної форми навчання / уклад. Є. В. Ящеріцин ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А. М., 2018. – 20 с.
Abstract: Курс "Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів" студенти очної форми навчання вивчають відвідуючи лекції, практичні та лабораторні заняття. При вивченні курсу необхідно вести конспект, що сприяє отриманню міцних знань та значно скорочує час на підготовку до рейтингових контрольних робіт та іспиту. В якості індивідуального завдання студенти виконують реферат, тема якого відповідає порядковому номеру студента у журналі групи. При виникненні труднощів в процесі вивчення даного курсу рекомендується звертатись з усною або письмовою консультацією (по електронній пошті) до викладача-лектора даного курсу. Консультацію можна також отримати у викладача, який проводить практичні або лабораторні роботи. Студент допускається до іспиту тільки після виконання та здачі на позитивну оцінку практичних та лабораторних робіт.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56128
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2018_Systemy_kontroliu.pdf524,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.