Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56133
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація". Частина 1. Основи метрології та стандартизації
Authors: Панчева, Ганна Михайлівна
Keywords: методичні вказівки; Державна метрологічна система України; Національна система стандартизації України; класифікація стандартів; Національний знак відповідності
Issue Date: 2020
Publisher: Моделіст
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація" : для студентів спец. "Цивільна безпека" ден. та заоч. форм навчання. Ч. 1. Основи метрології та стандартизації / уклад. Г. М. Панчева ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Моделіст, 2020. – 32 с.
Abstract: Мета проведення практичних занять з курсу "Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація" – це закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів, одержаних під час вивчення лекційного матеріалу та рекомендованої літератури, а також формування вмінь і навичок їх практичного застосування. Завдання практичних занять полягають в ознайомленні з законодавчими актами і нормативними документами, методичними матеріалами зі стандартизації, сертифікації та метрології, розв’язанні поставлених задач різної складності. У результаті проведення практичних занять студенти повинні знати структуру Національної системи стандартизації України, Державної метрологічної системи і системи сертифікації УкрСЕПРО, правила розроблення і побудови національних нормативних документів, порядок проведення сертифікації продукції, вимоги до системи управління якістю підприємства. Після проведення практичних занять студенти повинні вміти користуватися нормативно-правовою документацією, визначати категорії та види стандартів, оформлювати сертифікати відповідності на продукцію. До початку практичного заняття студенти мають вивчити відповідний теоретичний матеріал за підручниками, конспектами лекцій та іншою рекомендованою літературою, ознайомитися зі змістом і порядком виконання практичної роботи з даної теми.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56133
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2020_Metrolohiia.pdf473,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.