Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56135
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація". Частина 2. Основи метрології та стандартизації
Authors: Панчева, Ганна Михайлівна
Keywords: методичні вказівки; фізичні величини; штрихове кодування; Міжнародні стандарти ISO; неметричні одиниці виміру; термінологічні стандарти
Issue Date: 2022
Publisher: Моделіст
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація" : для студентів спец. 263 "Цивільна безпека" ден. та заоч. форм навчання. Ч. 2. Основи метрології та стандартизації / уклад. Г. М. Панчева ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Моделіст, 2022. – 45 с.
Abstract: Дисципліна "Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація" для студентів спеціальності 263 "Цивільна безпека" викладається згідно з робочим навчальним планом підготовки бакалавра в циклі дисциплін спеціальної фахової підготовки. Методичні вказівки присвячені п’ятьом практичним роботам, які є другим етапом у процесі ознайомлення студентів із дисципліною. Практичні заняття присвячені вивченню національних неметричних одиниць виміру та наведення їх в одиницях міжнародної системи СІ, особливостей та термінології штрихового кодування та ознайомлення із законодавчо-нормативна база у сфері метрології. Практичні заняття з стандартизації присвячені вивченню правил впровадження стандартів та техніко-економічною ефективністю їх застосування, організації робіт з стандартизації, ознайомленні з чинними міжнародними стандартами ISO серії 9000 та ISO серії 10000. Мета проведення практичних занять з курсу "Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація" – це закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів, одержаних під час вивчення лекційного матеріалу та рекомендованої літератури, а також формування вмінь і навичок їх практичного застосування. Запитання для самоконтролю і перелік завдань запропонований у практичній частині вказівок, мають допомогти студентам краще засвоїти лекційний матеріал та закріпити отримані знання. До початку практичного заняття студенти мають вивчити відповідний теоретичний матеріал за підручниками, конспектами лекцій та іншою рекомендованою літературою, ознайомитися зі змістом і порядком виконання практичної роботи з даної теми. До практичних занять допускаються тільки підготовлені студенти. На початку заняття проводиться опитування студентів усно або письмово шляхом тестування відповідно до теми.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56135
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Metrolohiia.PDF972,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.