Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56202
Title: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Металознавство"
Authors: Протасенко, Тетяна Олександрівна
Реброва, Олена Михайлівна
Шевченко, Світлана Михайлівна
Федоренко, Ганна Анатоліївна
Keywords: методичні вказівки; характеристика діаграм подвійних сплавів; кристалізування; охолоджування; хімічні сполуки; евтектики; тверді розчини
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Металознавство" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 132 "Матеріалознавство" освітньо-професійної програми "Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп'ютерний дизайн матеріалів" першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. форми навчання закладів вищ. освіти / уклад.: Т. О. Протасенко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 60 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56202.
Abstract: Згідно з освітньо-професійною програмою "Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 132 "Матеріалознавство" курсова робота з дисципліни "Металознавство" є обов’язковою формою самостійної позааудиторної роботи студентів денної форми навчання. Метою курсової роботи є поглиблювання, закріплювання та розширювання теоретичних і практичних знань, які одержані студентами при вивчанні дисципліни "Металознавство", а також придбання практичного досвіду з використання цих знань для комплексного аналізування діаграм стану подвійних сплавів. Курсова робота є заключним етапом засвоювання дисципліни "Металознавство". Виконання курсової роботи, в свою чергу, формує у студентів уміння, необхідні для подальшого розв язування широкого кола інженерних питань. Мета методичних вказівок – навчити самостійно користуватись технічною, у тому числі довідковою літературою, розвинути навички до самостійної роботи та наукового досліджування. Методичні вказівки призначені для студентів освітньо-професійної програми "Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 132 "Матеріалознавство" денної форми навчання закладів вищої освіти.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5207-7478
orcid.org/0000-0003-2315-7003
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56202
Appears in Collections:Кафедра "Матеріалознавство"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Metaloznavstvo.pdf4,44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.