Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56260
Название: Вимоги ринку праці та ключові тенденції формування "якісного" майбутнього фахівця другого та третього рівнів підготовки спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки"
Другие названия: Labor market requirements and key trends in the formation of “quality” future specialist of the second and third levels of preparation for preparation specialties 011 “Educational, pedagogical sciences”
Авторы: Романовський, Олександр Георгійович
Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Ключевые слова: аспірант; вимоги ринку праці; доктор філософії; здобувачі вищої освіти; post-graduate student; labor market requirements; doctor of philosophy; higher education seekers
Дата публикации: 2022
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Романовський О. Г. Вимоги ринку праці та ключові тенденції формування "якісного" майбутнього фахівця другого та третього рівнів підготовки спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" / О. Г. Романовський, О. А. Ігнатюк // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2022. – № 1. – С. 3-16.
Краткий осмотр (реферат): Статтю присвячено актуальній проблемі формування “якісного” майбутнього педагога-лідера в умовах магістратури й аспірантури спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки”. Визначено сутність терміну “якісний здобувач вищої освіти” у вимірі теорії та практики професійної освіти. На підставі визначених вимог ринку праці до “skills” сучасних педагогічних кадрів та експериментальних даних досвіду підготовки магістрантів та аспірантів за спеціальністю 011 “освітні, педагогічні науки” в умовах НТУ “ХПІ” визначаються і обґрунтовуються ключові тенденції якісного формування майбутніх педагогів-лідерів. Запропоновано до розгляду і впровадження перспективи підвищення рівня професіональної компетентності викладачів університету непедагогічного профілю.
The article is dedicated to the topical problem of forming a “quality” future teacher-leader in the conditions of Master’s and postgraduate studies under the specialty 011 “Educational, pedagogical sciences”. The essence of the term “quality seeker for higher education” in the dimension of the theory and practice of vocational education is defined. Based on the defined labor market requirements to the skills of modern specialists in higher education and experimental data on the experience of undergraduate and graduate students training under the specialty 011 “Educational, pedagogical sciences” in NTU “KhPI”, key trends in future lecturers training are identified and substantiated. It is proposed to consider and implement in the university the prospect of increasing the level of professional competence of lecturers of nonpedagogical profiles.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0602-9395
orcid.org/0000-0002-5710-7752
DOI: doi.org/10.20998/2078-7782.2022.1.01
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56260
Располагается в коллекциях:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
TIPUSS_2022_1_Romanovskyi_Vymohy.pdf284,35 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.