Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56260
Назва: Вимоги ринку праці та ключові тенденції формування "якісного" майбутнього фахівця другого та третього рівнів підготовки спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки"
Інші назви: Labor market requirements and key trends in the formation of “quality” future specialist of the second and third levels of preparation for preparation specialties 011 “Educational, pedagogical sciences”
Автори: Романовський, Олександр Георгійович
Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Ключові слова: аспірант; вимоги ринку праці; доктор філософії; здобувачі вищої освіти; post-graduate student; labor market requirements; doctor of philosophy; higher education seekers
Дата публікації: 2022
Видавництво: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Бібліографічний опис: Романовський О. Г. Вимоги ринку праці та ключові тенденції формування "якісного" майбутнього фахівця другого та третього рівнів підготовки спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" / О. Г. Романовський, О. А. Ігнатюк // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2022. – № 1. – С. 3-16.
Короткий огляд (реферат): Статтю присвячено актуальній проблемі формування “якісного” майбутнього педагога-лідера в умовах магістратури й аспірантури спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки”. Визначено сутність терміну “якісний здобувач вищої освіти” у вимірі теорії та практики професійної освіти. На підставі визначених вимог ринку праці до “skills” сучасних педагогічних кадрів та експериментальних даних досвіду підготовки магістрантів та аспірантів за спеціальністю 011 “освітні, педагогічні науки” в умовах НТУ “ХПІ” визначаються і обґрунтовуються ключові тенденції якісного формування майбутніх педагогів-лідерів. Запропоновано до розгляду і впровадження перспективи підвищення рівня професіональної компетентності викладачів університету непедагогічного профілю.
The article is dedicated to the topical problem of forming a “quality” future teacher-leader in the conditions of Master’s and postgraduate studies under the specialty 011 “Educational, pedagogical sciences”. The essence of the term “quality seeker for higher education” in the dimension of the theory and practice of vocational education is defined. Based on the defined labor market requirements to the skills of modern specialists in higher education and experimental data on the experience of undergraduate and graduate students training under the specialty 011 “Educational, pedagogical sciences” in NTU “KhPI”, key trends in future lecturers training are identified and substantiated. It is proposed to consider and implement in the university the prospect of increasing the level of professional competence of lecturers of nonpedagogical profiles.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0602-9395
orcid.org/0000-0002-5710-7752
DOI: doi.org/10.20998/2078-7782.2022.1.01
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56260
Розташовується у зібраннях:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
TIPUSS_2022_1_Romanovskyi_Vymohy.pdf284,35 kBAdobe PDFВідкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.