Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56266
Title: Сутність лідерської позиції майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування
Other Titles: The essence of the leadership position of future public management and administration specialists
Authors: Підгорний, Костянтин
Keywords: лідер; лідерство; leader; leadership
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Підгорний К. Сутність лідерської позиції майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування / К. Підгорний // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2021. – № 4. – С. 94-101.
Abstract: У статті проаналізовано зміст таких понять, як “позиція”, “лідер”, “лідерство”, “лідерська позиція”; на підставі аналізу наукової літератури доведено, що більшість робіт науковців присвячена дослідженню лідерства як явищої соціокультурної дійсності, виробленню підходів щодо формування та розвитку лідерських якостей. Надано визначення сутності лідерської позиції майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування як синергії. Надано авторське трактування сутності лідерської позиції майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування як синергію їхніх особистісних, професійних, громадянських якостей, дій і вчинків, спрямованих на реалізацію його основної місії – готовності забезпечити конструктивну взаємодію публічної влади, освіти, науки, бізнесу і громадського суспільства.
The essence of such concepts as “position”, “leader”, “leadership”, “leadership position” is revealed in the article, based on the analysis of the scientific literature it is proved that most of the works of scientists are devoted to the study of leadership as such, to the working out the approaches to the formation and development of leadership qualities, the author’s interpretation of the essence of the leadership position of future specialists in public management and administration is given, which is seen as a synergy of their personal, professional, civic qualities, actions and deeds aimed at implementing their main mission, that is readiness to ensure constructive interaction of public authorities, education, science, business and civil society.
DOI: doi.org/10.20998/2078-7782.2021.4.10
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56266
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2021_4_Pidhornyi_Sutnist.pdf225,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.