Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56270
Title: Освітній менеджмент у сучасних ЗВО: актуальні тенденції
Other Titles: Educational management in modern HEI: current trends
Authors: Воробйова, Євгенія Вячеславівна
Чеботарьов, Микола Корнійович
Keywords: ключові показники ефективності; key performance indicators
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Воробйова Є. В. Освітній менеджмент у сучасних ЗВО: актуальні тенденції / Є. В. Воробйова, М. К. Чеботарьов // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2021. – № 4. – С. 24-32.
Abstract: Висвітлено особливості розвитку освітнього менеджменту для сучасних закладів вищої освіти в умовах конкурентного освітнього середовища. Проаналізовано складові освітнього менеджменту залежно від рівня управлінського процесу в ЗВО. Вивчено особливості освітнього менеджменту на різних рівня діяльності сучасного закладу освіти. Визначено місце основних функцій менеджменту та їх роль для впровадження освітнього менеджменту у сучасному закладі освіти. Проаналізовано застосування показників ефективності для оцінки успішності освітнього менеджменту. Стаття містить авторське трактування напрямів розвитку освітнього менеджменту для ефективного функціонування сучасного ЗВО.
The features of the development of educational management for modern institutions of higher education in a competitive educational environment are highlighted. The components of educational management are also analyzed depending on the level of the management process in HEI. The article contains the author’s interpretation of the directions of development of educational management for the effective functioning of a modern HEI.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6269-578X
orcid.org/0000-0002-3915-7705
DOI: doi.org/10.20998/2078-7782.2021.4.03
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56270
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2021_4_Vorobiova_Osvitnii.pdf224,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.