Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56271
Название: Формування у майбутніх учителів навичок soft skills у процесі викладання навчальної дисцпліни "Коучингові технології в освіті"
Другие названия: Soft skills formation in future teachers in the process of teaching the course "coaching technologies in education"
Авторы: Зеленська, Людмила
Ключевые слова: бакалаврський рівень вищої освіти; майбутні вчителі; коучинг; вибіркова дисципліна; bachelor's level of higher education; future teachers; coaching; elective discipline
Дата публикации: 2021
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Зеленська Л. Формування у майбутніх учителів навичок soft skills у процесі викладання навчальної дисцпліни "Коучингові технології в освіті" / Л. Зеленська // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2021. – № 4. – С. 59-68.
Краткий осмотр (реферат): У статті розкрито зміст поняття гнучкі навички (soft skills), їхню роль і значення для професійного розвитку і кар’єрного зростання особистості. На основі аналізу Професійного стандарту за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста”) визначено перелік гнучких навичок, якими має володіти сучасний педагог. Акцентовано увагу на важливості формування навичок soft skills у здобувачів вищої педагогічної освіти на етапі їхньої професійної підготовки. На основі вивчення Освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня за спеціальностями 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметною спеціалізацією) визначено шляхи формування гнучких навичок в освітньому процесі. Розроблено і апробовано навчальну програму вибіркової дисципліни загального циклу підготовки “Коучингові технології в освіті” як додатковий ресурс формування у майбутніх учителів комунікативних навичок, лідерських компетенцій, навичок селф-менеджменту, інтелектуальних навичок.
The article reveals the meaning of the concept of soft skills, their role and significance for professional development and career growth. Based on the analysis of the Professional Standard for the professions “Primary school teacher”, “General secondary school teacher”, “Primary school teacher” (with a diploma of junior specialist) (identified a list of flexible skills that must have a modern teacher. Emphasis is placed on the importance of developing soft skills in applicants for higher pedagogical education at the stage of their professional training. Based on the study of educational programs for higher education at the bachelor’s level in specialties 013 Primary education, 014 Secondary education (by subject specialization) the ways of their formation in the educational process are determined. The curriculum of the elective discipline of the general cycle of training “Coaching technologies in education” has been developed and tested as an additional resource for the formation of future teachers’ communication skills, leadership competencies, self-management skills, intellectual skills.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3324-5173
DOI: doi.org/10.20998/2078-7782.2021.4.06
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56271
Располагается в коллекциях:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
TIPUSS_2021_4_Zelenska_Formuvannia.pdf246,6 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.