Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56273
Title: Processing of hardened cylindrical gear wheels of the cutting gearbox of the combine UKD 200-500
Other Titles: Обробка загартованих циліндричних зубчастих коліс редуктора різання комбайна УКД 200-500
Authors: Kovalchuk, O.
Nezhebovskyj, V.
Permyakov, O.
Klochko, O.
Ryabchenko, S.
Keywords: hardened wheels; technological methods; технологічні прийоми; швидкісна лезова зубообробка
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Processing of hardened cylindrical gear wheels of the cutting gearbox of the combine UKD 200-500 / O. Kovalchuk [et al.] // Резание и инструменты в технологических системах = Cutting & tools in technological systems : междунар. науч.-техн. сб. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2021. – Вып. 95. – С. 57-70.
Abstract: The article discusses the latest developments of unique technological methods of gear milling of cylindrical gears for preliminary blade gear processing of hardened cylindrical gears of the cutting reducer of the UKD 200-500 coal mining harvester for the final gear grinding of gear teeth with modulus m = 16 mm, with hardness HRC 56 ... 62. The peculiarity of the design of special hob cutters is that a circle passing through the lower boundary points of the involute is used as the palloid of the machine gearing of the tool and part. Pre-cutting the teeth of hardened wheels with carbide milling cutters allows you to remove the main allowance for the final gear grinding.
У статті розглянуті останні розробки унікальних технологічних прийомів зубофрезерування циліндричних зубчастих коліс для попередньої лезової зубообробки загартованих циліндричних зубчастих коліс редуктора різання вугледобувного комбайна УКД 200-500 для остаточного зубошліфування зубів зубчастих коліс з модулем 16. Для швидкісної лезової зубообробки розроблено, виготовлено та впроваджено в виробництво перспективні конструкції черв'ячних твердосплавних фрез. Для експлуатації кожного з конструктивних рішень твердосплавних черв'ячних фрез розроблені технологічні регламенти лезової зубообробки. Розроблено конструкцію спеціальної двокорпусної черв'ячної фрези двостороннього різання. Особливість проектування спеціальних черв'ячних фрез полягає в тому, що як палоїда верстатного зачеплення інструменту і деталі використовується коло, що проходить через нижні граничні точки евольвенти. Твердосплавні різальні елементи розміщені тільки по лініях верстатного зачеплення інструменту та заготовки, що робить таку фрезу економічнішою порівняно з відомими конструкціями аналогічних інструментів. З метою підвищення точності зачеплення сполучних, зубчастих коліс з різним числом зубів, і скорочення номенклатури інструменту розроблена конструкція універсальних великомодульних твердосплавних черв'ячних фрез m=16мм. Застосування розроблених технологічних прийомів попередньої лезової обробки зубів загартованих коліс твердосплавними фрезами дозволяє знизити трудомісткість малопродуктивних зубошліфувальних операцій, залежно від модуля коліс, у 3-4 рази за рахунок зменшення припуску з 1,5-2,5 мм на бік зуба до 0,3 -0,5 мм, а також дозволяє забезпечити економічність процесу зубообробки за рахунок зменшення витрат твердосплавних пластин.
DOI: doi.org/10.20998/2078-7405.2021.95.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56273
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RITS_2021_95_Kovalchuk_Processing.pdf592,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.