Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56275
Title: Digital Twin technology in logistics literature review
Other Titles: Технологія «Digital Twin» (цифрового прототипу) у логістиці в літературному огляді
Authors: Matyi, H.
Tamás, P.
Keywords: logistics; systematic literature review; логістика; системний огляд літератури
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Matyi H. Digital Twin technology in logistics literature review / H. Matyi, P. Tamás // Резание и инструменты в технологических системах = Cutting & tools in technological systems : междунар. науч.-техн. сб. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2021. – Вып. 95. – С. 13-21.
Abstract: The digital twin has been released in a number of industries that include logistics as well, with the creation of new research areas. To find the research area, a complex literature analysis is required. At present, publications in scientific journals and publications on the Internet are more important than print-based literature. Because of this, you can get huge results with a single search. It is important that you can analyze these databases well. One method of this analysis is systematic literature review.
Цифровий двійник був випущений у низці галузей, включаючи логістику, зі створенням нових галузей досліджень. Для визначення галузі дослідження необхідно провести комплексний аналіз літератури. Більшість людей живуть у цифровому середовищі, тому важливо повною мірою використати його переваги. Цифрові перетворення мають багато переваг навіть у довгостроковій перспективі. Одним із найзначніших винаходів 4-ї промислової революції став цифровий двійник. Ця технологія буде представлена в публікації, включаючи її концепцію, версію та варіанти її застосування. Ми аналізуємо дослідження цифрового двійника зараз із системним оглядом літератури. Цей метод є важливим для аналізу результатів опублікованої статті. Щоб проаналізувати успішність тематичної галузі, ми складаємо річний графік опублікованих публікацій. І тому ми визначаємо кілька методів пошуку за ключовими словами, і навіть комбінований пошук. Мета нашої роботи - зробити прозору наукову презентацію теми, мінімізуючи упередженість, за допомогою широкого пошуку опублікованих досліджень, переважно англійською мовою. Мета публікації – створити надійну базу знань. Ми провели дослідження у трьох базах даних. У Scopus, Web of Science та ScienceDirect. Ключові слова, які ми шукали, були однаковими у всіх трьох базах даних. Пошук проводився в основному за словами штучний інтелект, цифровий двійник та технологія цифрового двійника. Робота та оптимізація складних виробничих та логістичних підприємств визначається фактичними даними та моделюванням і, отже, потребує багатогранного підходу до прийняття рішень. Цифрові корпоративні системи складні, тому оптимальне рішення може змінюватись в залежності від поточної ситуації. При прийнятті рішень концепція цифрового двійника може бути належним чином застосована, охоплюючи весь життєвий цикл пристрою або процесу утворюючи замкнутий ланцюжок. На наш погляд існує величезний потенціал для застосування технології цифрових двійників у логістиці. На наш погляд, двома найважливішими напрямками будуть розвиток упаковки та розвиток транспорту.
DOI: doi.org/10.20998/2078-7405.2021.95.02
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56275
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RITS_2021_95_Matyi_Digital.pdf298,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.