Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56276
Title: Using the slp method in the design of flexible manufacturing cells
Other Titles: Використання методу системного планування розміщення об'єктів при проектуванні гнучких виробничих осередків
Authors: Molnár, Z.
Tamás, P.
Illés, B.
Keywords: systematic layout planning; simulation; flexible manufacturing systems; системне планування компонування; моделювання; гнучкі виробничі системи
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Molnár Z. Using the slp method in the design of flexible manufacturing cells / Z. Molnár, P. Tamás, B. Illés // Резание и инструменты в технологических системах = Cutting & tools in technological systems : междунар. науч.-техн. сб. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2021. – Вып. 95. – С. 22-28.
Abstract: Flexible manufacturing systems are becoming increasingly important as customers increasingly want customized products. Also, the trend of the product life cycles to become shorter and shorter causes the proliferation of flexible manufacturing systems. Proper layout is key to making the manufacturing system truly flexible. Novel research and this article show how the Systematic Layout Planning method can be applied to the design of flexible manufacturing systems and, going further, how the design process can be supported by manufacturing process simulation.
Гнучкі виробничі системи стають все більш важливими, оскільки клієнти все частіше бажають індивідуалізованих продуктів. Крім того, тенденція до скорочення життєвих циклів продуктів викликає поширення гнучких виробничих систем. Правильне компонування - ключ до справді гнучкої виробничої системи. Нові дослідження та ця стаття показують, як метод планування системного компонування може бути застосований до проектування гнучких виробничих систем та, надалі, як процес проектування може підтримуватись моделюванням виробничого процесу. Системне планування макета переважно використовується для великих проектів. Він ділить проектування компонування на чотири основні частини та визначає точки діяльності, що визначають рух матеріалів у виробничій зоні при виробництві. Для планування компонування невеликих проектів, таких як компонування конкретного відділу або навіть групи машин, у Systematic Layout Planning є спрощена версія, яка називається «Спрощене системне планування компонування». Ця методологія може добре працювати для невеликих проектів, де матеріальний потік менш домінуючий, але розміщення окремих пристроїв та обладнання важливіше. У разі гнучких виробничих систем важливо наголосити, що з п'яти основних параметрів, продукт, кількість та маршрут можуть змінюватися досить часто. Також важливо бачити, що життєвий цикл гнучких виробничих систем може бути продовжений, у більшості випадків із запровадженням нового продукту, що означає, що система має бути підготовлена до впровадження нових елементів та нових машин протягом її життєвого циклу. У цій статті ми розглянули, як сьогодні можна використовувати методологію макетування для проектування більш гнучких виробничих систем. Поєднання методології системного планування компонування з дискретним моделюванням, керованим подіями, забезпечило ефективне та високопродуктивне проектування компонування. Подальші кроки у дослідженні будуть спрямовані на автоматизацію методології проектування максимально можливого рівня.
DOI: doi.org/10.20998/2078-7405.2021.95.03
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56276
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RITS_2021_95_Molnár_Using.pdf469,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.