Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56278
Title: Research of the cutting mechanism at electrical discharge grinding
Other Titles: Дослідження механізму різання при електроерозійному шліфуванні
Authors: Strelchuk, R. M.
Shelkovyi, O.
Keywords: mathematical modeling; wheel wear; technological modes of processing; математичне моделювання; знос круга; технологічні режими обробки
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Strelchuk R. M. Research of the cutting mechanism at electrical discharge grinding / R. M. Strelchuk, O. Shelkovyi // Резание и инструменты в технологических системах = Cutting & tools in technological systems : междунар. науч.-техн. сб. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2021. – Вып. 95. – С. 37-44.
Abstract: The paper presents the results of a study of the cutting mechanism during electrical discharge grinding of hard alloys. The cutting mechanism during electrical discharge grinding was studied using mathematical modeling. By means of geometric modeling, a method of grinding cup wear was developed. The functional dependence of the diamonds use factor in the Kw wheel on the technological parameters of processing, wear and tool characteristics were determined. Analysis of the results of the study shows that an increase in efficiency at electrical discharge grinding can be achieved by reducing the wear of S, and by corresponding variation in the concentration of diamonds and technological modes of processing.
У роботі наведено результати дослідження механізму різання при електроерозійному шліфуванні твердих сплавів. Механізм різання при електроерозійному шліфуванні досліджували за допомогою математичного моделювання. Шляхом геометричного моделювання розроблено методику зносу шліфувального круга чашкової форми. Визначено функціональну залежність коефіцієнта використання алмазів у крузі Kw від технологічних параметрів обробки, зносу та характеристик інструменту. Аналіз результатів дослідження показує, що підвищення ефективності при електроерозійному шліфуванні можна досягти за рахунок зменшення зносу S і відповідним варіюванням концентрації алмазів і технологічних режимів обробки. Підвищити працездатність алмазних кругів на металевих зв'язках та розширити технологічні можливості та галузі їх ефективного застосування дозволяють комбіновані методи обробки. Одним з таких способів є процес електроерозійного алмазного шліфування зі змінною полярністю електродів у часі в зоні різання. Інтенсифікація процесу електроерозійного алмазного шліфування здійснюється за рахунок утворення в зоні різання іскрових електричних розрядів, що впливають на оброблюваний матеріал і на робочу поверхню алмазного круга на струмопровідній зв'язці, що сприяє збереженню високої ріжучої здатності алмазного круга, стійкості рельєфу. Механізм різання при електроерозійному шліфуванні твердих сплавів не вивчений. У зв'язку з цим цікавий аналіз такого показника процесу, як кількість активних ріжучих зерен в межах площі контакту алмазоносного шару з оброблюваною поверхнею. Механізм різання дозволяє оцінити якісну сторону взаємодії оброблюваного матеріалу та різальної поверхні інструменту. Характер цієї взаємодії багато в чому залежить від технологічних параметрів процесу, що впливають на стан робочої поверхні круга та поверхневого шару матеріалу деталей.
DOI: doi.org/10.20998/2078-7405.2021.95.05
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56278
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RITS_2021_95_Strelchuk_Research.pdf329,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.