Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56279
Title: Improving grinding of gear wheels applied in gearboxes of power engineering
Other Titles: Забезпечення якості шліфування зубчастих коліс, що використовуються в редукторах енергетичного машинобудування
Authors: Yakimov, O.
Uminsky, S.
Klimenko, N.
Kirkopulo, K. G.
Pavlyshko, A.
Vaysman, V. O.
Keywords: cemented bal; surplus load; hard masti; overpowering circle; цементований шар; залишкові напруження; тверде мастило; переривчастий шліфувальний круг
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Improving grinding of gear wheels applied in gearboxes of power engineering / O. Yakimov [et al.] // Резание и инструменты в технологических системах = Cutting & tools in technological systems : междунар. науч.-техн. сб. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2021. – Вып. 95. – С. 45-56.
Abstract: Development of modem power engineering follows the line of continuous increase in speed, coefficient of corrosive action and capacity of units. Gears and reducers are responsible parts of modem machinery and occupy an important place in the domestic power engineering construction. Durability and wear resistance of gears, apart from the design factors, also depends on the technological methods of treatment. The final stage of production of such wheels is the operation of gear grinding. In the process of gear grinding in a thin surface ball there are complex thermomechanical processes. As a result of short-time heating to high temperatures, structural transformations, burns, and in some cases even micro- and macro-thicknesses occur in such a surface bail. In addition, there are cases of making tooth wheels with adjacent defects grinding (for example, the appearance of the surface of the ball teeth of large tensioning forces), which reduces the life of the work, and in some cases causes a breakdown of the teeth in operating conditions. Development of effective measures to ensure the quality ofthe surface of the ball on the operation of grinding baggage in part depends on the possibility of predicting (or calculation) of temperatures and residual loads on the depth of the cemented teeth ball. The method of calculation of internal surplus Toads occurring during grinding of wheels with cemented steels is suggested. On the basis of the performed calculations and experiments the ways to improve the quality ofproduction of working surfaces of gears, which are used in the wits ofthermal and nuclear power plants are suggested and grounded.
Розвиток сучасного енергомашинобудування йде по лінії неперервного підвищення швидкостей, коефіцієнта корисної дії та потужностей агрегатів. І це безумовно призводить до інтенсифікації використання механізмів. Зубчасті передачі та редуктори є відповідальними частинами сучасних механізмів і займають важливе місце у вітчизняному енергомашинобудуванні. Міцність і зносостійкість зубчастих передач, крім конструктивних факторів, залежить і від технологічних прийомів обробки. Заключним етапом виготовлення таких коліс є операція зубошліфування. В процесі зубошліфовання в тонкому поверхневому шарі відбуваються складні термомеханічні процеси. В результаті короткочасного нагрівання до високих температур в такому поверхневому шарі виникають структурні перетворення, прижоги, а в деяких випадках навіть мікро і макротріщіни. Крім того, мають місце випадки виготовлення зубчастих коліс з прихованими дефектами шліфування (наприклад, появлення в поверхневому шарі зубів великих розтягуючих напруг). Це призводить до того, що знижується ресурс роботи механізмів, а в окремих випадках може викликати пошкодження зубів (в тому числі, призвести до поламки) в умовах експлуатації. Розробка ефективних заходів по забезпеченню якості поверхневого шару на операції зубошліфування багато в чому залежить від можливості прогнозування (або розрахунку) температур і залишкових напружень по глибині цементованого шару зубів. Запропоновано методику розрахунку внутрішніх залишкових напружень виникаючих при зубошліфуванні коліс зі сталей, що цементуються. На основі виконаних розрахунків і експериментів було запропоновано, а також наведено обгрунтування щодо шляхів підвищення якості виготовлення робочих поверхонь зубчастих передач, що застосовуються в агрегатах теплових і атомних електростанцій.
DOI: doi.org/10.20998/2078-7405.2021.95.06
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56279
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RITS_2021_95_Yakimov_Improving.pdf546,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.