Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56281
Title: Методичні вказівки до практичного заняття № 11 "Методики визначення умов праці за показниками важкості та напруженості трудового процесу"
Authors: Горбенко, Вероніка Володимирівна
Кузьменко, Олена Олексіївна
Мезенева, Ірина Олександрівна
Keywords: важкість і напруженість трудового процесу; атестація робочих місць; важкість праці; класи умов праці; фізичне динамічне навантаження; статичне навантаження; монотонність навантаження; методичні вказівки
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до практичного заняття № 11 "Методики визначення умов праці за показниками важкості та напруженості трудового процесу" з дисципліни "Атестація робочих місць за умовами праці" для студентів спеціальності 263 "Цивільна безпека", спеціалізації "Охорона праці" / уклад.: В. В Горбенко, О. О. Кузьменко, І. О. Мезенцева. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 56 с.
Abstract: Методичні вказівки сприятимуть засвоєнню студентами алгоритмів проведення атестації за показниками важкості та напруженості трудового процесу, здійснення відбору необхідних відомостей для заповнення протоколів та оцінці класу умов праці за показниками важкості та напруженості трудового процесу
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56281
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Metodyky_vyznachennia_umov_pratsi.pdf927,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.