Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56283
Title: Нарис історії гірництва в Україні
Authors: Гайко, Геннадій Іванович
Білецький, Володимир Стефанович
Keywords: соляні промисли і шахти; освоєння металічних руд; нафтонафтогазовидобування; Донецький гірничорудний центр
Issue Date: 2022
Publisher: ТОВ Видавничий дім "Києво-Могилянська академія"
Citation: Гайко Г. І. Нарис історії гірництва в Україні : [монографія] / Г. І. Гайко, В. С. Білецький. – Київ : ТОВ Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2022. – 189 с.
Abstract: Уперше з системних позицій розкрито історію гірництва в Україні як сталого цілісного явища. Показані процеси зародження архаїчного гірництва часів неоліту, формування донецького гірничорудного центру доби пізньої бронзи, становлення гірництва й металургії в кімерійців, скіфів, ранніх слов’ян, розвиток гірництва в Київській Русі, у Литовсько-Польський період, Гетьманській Україні. Стисло викладено історію опанування родовищ солі, вугілля, металів, нафти, газу та інших корисних копалин України. Охарактеризовано вітчизняний розвиток гірничої науки, освіти та літератури в контексті світових здобутків.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56283
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monograph_2022_Haiko_Narys_istorii_hirnytstva.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.