Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56284
Title: Методичні вказівки до практичних робіт "Розрахунки загально-обмінної вентиляції та пристроїв місцевої вентиляції технологічних процесів машинобудування"
Authors: Мезенцева, Ірина Олександрівна
Османова, Ольга Вікторівна
Keywords: методичні вказівки; практичні роботи; промислова вентиляція; повітрообмін; надлишок тепла; бортові відсмоктувачі; витяжні панелі; повітрообмін при наявності шкідливих речовин
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до практичних робіт "Розрахунки загально-обмінної вентиляції та пристроїв місцевої вентиляції технологічних процесів машинобудування" з дисципліни "Безпека виробничих процесів і устаткування" для студентів за спеціальністю "Цивільна безпека" ден. і заоч. форми навчання / уклад.: І. О. Мезенцева, О. В. Османова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – 26 с.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56284
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Rozrakhunky_zahalno_obminnoi_ventyliatsii.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.