Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56307
Title: Взаємний вплив струмів в плоскій індукторній системі з соленоїдом між двох масивних провідників
Other Titles: Mutual influence of currents in plane inductor system with solenoid between two massive conductors
Authors: Батигін, Юрій Вікторович
Шиндерук, Світлана Олександрівна
Чаплигін, Євген Олександрович
Keywords: магнітно-імпульсне штампування; листові метали; електромагнітні поля; magnetic-pulse stamping; sheet metals; electromagnetic fields
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Батигін Ю. В. Взаємний вплив струмів в плоскій індукторній системі з соленоїдом між двох масивних провідників / Ю. В. Батигін, С. О. Шиндерук, Є. О. Чаплигін // Електротехніка і Електромеханіка = Electrical engineering & Electromechanics. – 2021. – № 6. – С. 25-30.
Abstract: В роботі розглянута плоска індукторна система з круговим соленоїдом, розташованим між масивними добре провідними об’єктами. Така конструкція спрямована не тільки на підвищення ефективності інструменту магнітно-імпульсних технологій, та на зниження енергетичних витрат на виконання заданої виробничої операції. Інтегруванням рівнянь Максвелла з використанням інтегральних перетворень Лапласа і Фур’є-Бесселя в наближенні ідеальноїпровідності металевих об’єктів, що підлягають обробці, аналітично отримано математичну модель системи. В рамках поставленої мети отримано розрахункові співвідношення і проведено теоретичний аналіз електромагнітних процесів в плоскій індукторній системі з круговим соленоїдом, що розміщений між масивними добре провідними об’єктами, а також проведено чисельні оцінки взаємного впливу збуджуючих і індукованих струмів. Результати аналізу електромагнітних процесів показали, що для незмінності силових показників запропонованого інструменту магнітно-імпульсного штампування необхідна відповідна корекція амплітуди збуджуючого струму в обмотці соленоїда – джерела діючих електромагнітних полів.
The calculated relations for the theoretical analysis of electromagnetic processes have obtained in the high-frequency approximation. It shown that the inductance of the studied system decreases as the objects being processed approach the solenoid and increases as they move away from it. It found that for the invariability of the power indicators, of the proposed tool, a corresponding correction of the amplitude (on average up to 20 times) of the exciting current has necessary in the solenoid winding.
DOI: doi.org/10.20998/2074-272X.2021.6.04
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56307
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EE_2021_6_Batyhin_Vzaiemnyi.pdf469,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.