Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56339
Title: Decision support method for the applicability of hard turning
Other Titles: Метод підтримки прийняття рішення про застосування жорсткого точіння
Authors: Kundrak, Janos
Deszpoth, Istvan
Molnar, Viktor
Keywords: hard turning; automation; procedure selection; токарна обробка; автоматизація; вибір процедури
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Kundrak J. Decision support method for the applicability of hard turning / J. Kundrak, I. Deszpoth, V. Molnar // Резание и инструменты в технологических системах = Cutting & tools in technological systems : междунар. науч.-техн. сб. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2022. – Вып. 96. – С. 110-120.
Abstract: In this study the applicability of hard turning is analyzed in the case of disc-shaped parts (gear wheels). The relevance of such parts has been increasing in the automotive industry; therefore, the efficiency of large series or mass production has high priority. The novelty of this paper is the collection of factors that has to be considered in preparation for applicability decisions of hard turning in order to ensure efficient machining. This can be the basis of the IT support, i.e. an automation solution for technologists. The introduced process is elaborated on the basis of theoretical considerations and production shop-floor experience.
У цьому дослідженні проаналізовано застосування жорсткого точіння для дискових деталей (зубчастих коліс). Актуальність таких деталей у автомобільній промисловості зростає; тому ефективність великосерійного чи масового виробництва має першорядне значення. Новизною цієї статті є сукупність факторів, які необхідно враховувати при підготовці рішень щодо застосування жорсткого точіння для забезпечення ефективної обробки. Це, можливо, буде основою ІТ-підтримки, тобто рішенням щодо автоматизації для технологів. Представлений процес розроблено на основі теоретичних міркувань та виробничого досвіду. Оброблюваність загартованих поверхонь протягом десятиліть є проблемою, що має велике значення в автомобільній промисловості. З появою нових верстатів і інструментів (наприклад, твердосплавних різців, оброблювальних центрів) та варіантів процедур (наприклад, жорстке точіння та шліфування з однієї установки), що застосовуються для ефективної обробки загартованих поверхонь, відкрило нові напрямки досліджень. Дане дослідження також спрямоване на аналіз того, як досягти більш високого рівня продуктивності, та методів прийняття рішення про те, чи можна використовувати одноточковий або абразивний інструмент для виконання вимог, зазначених на кресленні деталі. На основі аналізу факторів, що впливають на оброблюваність, пропонується простий, але всеосяжний ряд дій, які можуть допомогти прийняти рішення щодо застосування процедури. Новизна методу у тому, що він комплексно розглядає низку чинників і формально визначає етапи процесу прийняття рішення. Оглядовий аналіз заснований на теоретичній та емпіричній інформації та даних (наприклад, точності форми), зазначених для деталі (технічні характеристики установки для даного типу трансмісії), щоб спрямовувати процес прийняття рішення. Метод був розроблений для зубчастих коліс, що часто використовуються в трансмісійних системах. Метод може бути поширений інші типи типових деталей. У чинній методиці не аналізуються економічні та фінансові фактори виробництва; Метод може бути розширений цими факторами у майбутніх дослідженнях.
DOI: doi.org/10.20998/2078-7405.2022.96.12
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56339
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RITS_2022_96_Kundrak_Decision.pdf356,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.