Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56346
Title: Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Проектний менеджмент"
Authors: Васильцова, Світлана Олександрівна
Keywords: методичні вказівки; ознаки проєкту; проєктний менеджмент; планування проєктів; життєвий цикл; методики оцінки беззбитковості проекту
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Проектний менеджмент" для студентів усіх форм навчання спец. 075 Маркетинг, спеціалізації 075-01 – Рекламний бізнес / уклад. С. О. Васильцова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 64 с.
Abstract: Під проектом було прийнято розуміти документально оформлений план споруди (конструкції). В англомовній економічній літературі це поняття прийнято позначати терміном "design". Перехід до ринкових відносин привніс в економічне життя безліч нових термінів і понять. Термін "проект" також одержав більш широке тлумачення і за своїм змістом наблизився до англійського «project», що охоплює весь процес – від появи ідеї, її розробки, реалізації до одержання результату.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56346
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2018_Proektnyi_menedzhment.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.