Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56351
Title: Wear resistance of hard turned surfaces
Other Titles: Зносостійкість поверхонь загартованих деталей після обробки точінням
Authors: Molnar, Viktor
Keywords: hard turning; 3D surface roughness; жорстке точіння; 3D шорсткість поверхні
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Molnar V. Wear resistance of hard turned surfaces / V. Molnar // Резание и инструменты в технологических системах = Cutting & tools in technological systems : междунар. науч.-техн. сб. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2022. – Вып. 96. – С. 65-72.
Abstract: The quality of working surfaces plays an important role in automotive industrial components. One of the main characteristics of such surfaces is their wear resistance. In this study external cylindrical surfaces were analyzed. A Design ofExperiment methodology was applied and hard turning experiments were carried out to analyze the effects of the cutting parameters on the 3D surface roughness values of reduced peak height, skewness and kurtosis. The study confirmed earlier findings that at lower feed the wear resistance is higher based on the analyzed roughness parameters. The cutting speed and the depth-of-cut do not influence these parameter values significantly.
Обробка загартованих матеріалів є складним завданням. Можливе як звичайне шліфування, так і використання одноточкових інструментів. Жорстке точіння - хороший вибір для обробки загартованих поверхонь за рахунок відносної швидкості знімання матеріалу і може забезпечити ефективну процедуру. Однак токарна обробка твердих матеріалів вимагає верстат з жорсткою структурою та інструменти з надтвердих матеріалів для досягнення очікуваної точності та якості поверхні. Жорстке точіння призводить до періодичного рельєфу поверхні. Через складну систему вимог до робочих поверхонь, топографія і, отже, характеристика шорсткості поверхні стали пріоритетними темами при обробці. Зносостійкість – це трибологічні властивості поверхонь. Існує безліч параметрів шорсткості, які покликані надати інформацію про зносостійкість поверхні. У цьому дослідженні демонструються результати експериментів із твердим точінням. Технологічні параметри (швидкість різання, подача, глибина різання) змінювалися. Відповідно до рекомендацій виробника інструменту були застосовані найнижчі та найвищі значення цих даних, і було проведено планування експерименту, в результаті якого було отримано 8 налаштувань. Новизна експериментів у тому, що з аналізу зносостійкості одночасно враховувалися більше одного параметра шорсткості, а експерименти проводилися для усього діапазону технологічних параметрів. Експерименти по жорсткому точінню проводилися для 8 установок з варіюванням значень технологічних параметрів швидкості різання, глибини різання та подачі. Були проаналізовані 3D параметри шорсткості поверхні Spk, Ssk та Sku. Зміна глибини різання та швидкості різання не впливає на аналізовані значення. Єдина чітка констатація експериментів – подача впливає на аналізовані параметри шорсткості. Коли застосовувалася нижча подача (0,05 мм/об), зносостійкість була явно кращою, ніж у разі більш високої (0,3 м/об) подачі. Усі три параметри шорсткості підтверджують це твердження. Результати можуть надати корисну інформацію для дослідження трибологічних характеристик оброблених поверхонь.
DOI: doi.org/10.20998/2078-7405.2022.96.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56351
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RITS_2022_96_Molnar_Wear.pdf347,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.