Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56386
Title: Спосіб зміцнення поверхні
Authors: Волков, Олег Олексійович
Keywords: патент; винахід; механічна обробка деталей; кромкоутворюючі поверхні; ножі; ріжучі кромки
Issue Date: 2010
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 90192 Україна, МПК (2009) B23P 9/00 C21D 7/00 B24B 39/00. Спосіб зміцнення поверхні / Волков О. О. ; власник : Волков О. О. (Україна). – № a200808153 ; заявл. 17.06.2008 ; опубл. 12.04.2010, Бюл. № 7. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб зміцнення поверхні, який включає термофрикційну обробку обертальним інструментом, який відрізняється тим, що як обертальний інструмент використовують набірний металевий диск з двома робочими зміцнювальними частинами, виконаний у формі двотавра в поперечному перерізі з двосторонньою фіксацією його складових частин та з перемінним проміжком між робочими зміцнювальними частинами диска, який забезпечується калібрувальними вставками меншого діаметра, при цьому обробку проводять одночасно двома робочими частинами диска з величиною проміжку між ними, меншою або рівною 1/2 ширини поверхні, яка зміцнюється за один прохід цього інструмента-диска.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56386
Appears in Collections:Кафедра "Матеріалознавство"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2010_Volkov_Patent_90192.pdf271,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.