Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56407
Title: Спосіб отримання комплексного добрива
Authors: Вецнер, Юлана Ігорівна
Савенков, Анатолій Сергійович
Білогур, Ірина Сергіївна
Keywords: патенти; корисна модель; хімічна промисловість; технологія комплексних добрив; азотно-кислотне розкладання; фосфоровмісні сировини; низькосортні сировини; мінеральні добрива
Issue Date: 2014
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 93336 Україна МПК (2006.01) C05C 1/02 (2006.01) C01C 1/18 (2006.01). Спосіб отримання комплексного добрива / Вецнер Юлана Ігорівна, Савенков Анатолій Сергійович, Білогур Ірина Сергіївна ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2014 04566 ; заяв. 28.04.2014 ; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18. – 2 с. : іл.
Abstract: Спосіб отримання комплексного мінерального добрива включає розкладання фосфоровмісної сировини нітратною кислотою, видалення нітрату кальцію кристалізацією при охолодженні, нейтралізацію аміаком, випарювання. Отриманий азотно-кислотний розчин із низькосортної фосфоровмісної сировини змішується з карбамідом. Одержану суспензію направляють на фільтрацію, відділяють освітлений розчин, нейтралізують аміаком і направляють на переробку у комплексне рідинне добриво. Тверду кристалічну суміш направляють до сушильного барабана та отримують тверде добриво, яке складається з суміші фосфатів кальцію, нітрату та фосфату карбаміду.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56407
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_Vetsner_Patent_93336.pdf181,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.