Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56409
Title: Спосіб отримання комплексного добрива
Authors: Вецнер, Юлана Ігорівна
Савенков, Анатолій Сергійович
Білогур, Ірина Сергіївна
Рищенко, Ігор Михайлович
Артьомов, Юрій Ігорович
Keywords: патенти; корисна модель; хімічна промисловість; технологія комплексних добрив; фосфатні сировини; комплексні добрива; азотно-кислотний розчин; карбамід; грануляція
Issue Date: 2013
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на корисну модель 81228 Україна МПК (2006.01) C05C 1/02 (2006.01) C01C 1/18 (2006.01). Спосіб отримання комплексного добрива / Вецнер Юлана Ігорівна [та ін.] ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2012 14891; заяв. 25.12.2012; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12. – 2 с.
Abstract: Спосіб одержання комплексного добрива включає розкладання фосфатної сировини азотною кислотою, змішування азотно-кислотного розчину із попередньо обробленою фосфатною сировиною і переробку суміші у комплексне добриво. Азотно-кислотний розчин змішують з карбамідом і цю суміш направляють далі на грануляцію.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56409
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_Vetsner_Patent_81228.pdf148,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.