Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56442
Назва: Виклики для економіки України за умов європейської інтеграції
Інші назви: Challenges for economics Ukraine in conditions of European integration
Автори: Лінькова, Олена Юріївна
Ключові слова: інтеграція; системний підхід; інвестиційний клімат; нелінійні динамічні системи; теорія хаосу; integration; system approach; investment climate; nonlinear dynamical systems; chaos theory
Дата публікації: 2020
Видавництво: Видавничий дім "Гельветика"
Бібліографічний опис: Лінькова О. Ю. Виклики для економіки України за умов європейської інтеграції / О. Ю. Лінькова // Економіка та суспільство : електрон. журн. – 2020. – № 21. – С. 58-64. – URL: https://www.economyandsociety.in.ua/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.economyandsociety.in.ua%2Findex.php%2Fjournal%2Farticle%2Fdownload%2F30%2F29%2F, вільний (дата звернення 14.04.2022 р.).
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано сучасні умови економічного розвитку в Україні. Систематизовано виклики для економіки країни за часів Європейської інтеграції. Запропоновано системний підхід до реалізації базової мети держави. На основі властивостей динамічних систем структуровано напрями розвитку суспільства та необхідні умови успіху. Аналіз властивостей суспільства як динамічної системи за теорією хаосу дає змогу вибрати оптимальні проекти для запуску системного підходу до управління розвитком економікою країни. Запропоновано проект з оновлення мереж теплопостачання в країні. Цей проект дасть змогу об’єднати в складній структурі різні підсистеми управління, започаткувати механізм системного розвитку. Використовуючи теорію складності, ми запропонували кращий з алгоритмів державного управління, заснований на професійних компетентностях, а саме навичках роботи зі стратегічною інформацією. Умовами успіху системного підходу до управління розвитком країни є активна участь засобів масової інформації в усвідомленні виборцями критеріїв вибору державних управлінців та моніторингу вагомих результатів їх роботи.
The article analyzes the current conditions of economic development in Ukraine. The challenges of the economy during the period of European integration are systematized: protection of the territorial integrity of the country; provision of economic and information security; development of industries using modern technologies; raising standards of living quality of the population; introduction of environmental safety measures. The paper proposes a systematic approach to the implementation of the basic goal of the state. The factors of improvement of the investment climate are investigated: implementation of a complex of environmental protection agrotechnical, reclamation, hydro technical and organizational measures; social orientation of state policy; development of production potential; reducing the outflow of labor and improving working conditions; development of the country’s infrastructure; social orientation of the institutional system; improvement of social protection. Based on the properties of dynamic systems, the development directions of society and the necessary conditions for success are structured. Analysis of the properties of society as a dynamic system according to the theory of chaos allows you to choose the best projects for launching a systematic approach in managing the development of the economy of the country. The paper analyzes the project of renewal of heating networks in the country. This project will make it possible to combine various subsystems of management in a complex structure and introduce a system development mechanism. Four algorithms have been analyzed for implementation of the country’s rapid development programs: attempts and errors; influence on basic subsystems; worked out by successful countries; crypto algorithms. By the criterion of the number of attempts to obtain a result in the light of randomness, it is proposed to choose an algorithm for the influence on the development of the basic vectors – subsystems (processing and permanent fixing of the results). On the basis of the theory of complexity, the best algorithm of public administration is proposed, which is based on professional competencies, namely, skills for working with strategic information. The conditions for the success of a systematic approach to managing the development of a country are the active participation of the media in the awareness by voters of the criteria for selecting government managers and monitoring important results of their work.
DOI: doi.org/10.32782/2524-0072/2019-20-41
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56442
Розташовується у зібраннях:Кафедра "Менеджмент"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ES_2020_21_Linkova_Vyklyky.pdf188,88 kBAdobe PDFВідкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.