Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56470
Title: Формування нанопоруватого оксиду алюмінію
Authors: Шевченко, Г. С.
Ляшок, Лариса Василівна
Keywords: природні оксидні плівки; алюміній; електрохімічне окиснення; поруватість
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний університет Міського господарства імені О. М. Бекетова
Citation: Шевченко Г. С. Формування нанопоруватого оксиду алюмінію / Г. С. Шевченко, Л. В. Ляшок // Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, Харків, 7–8 листопада 2019 р. [редкол.: О. О. Мураєва та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Дніпров. держ. техн. ун-т, Algol Chemicals OY (Finland) [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – C. 122.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56470
Appears in Collections:Кафедра "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchenko_Formuvannia_nanoporuvatoho_2019.pdf226,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.