Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56516
Title: Коагуляційно-флокуляційне очищення стічних вод промислових підприємств
Authors: Гетта, Оксана Сергіївна
Шестопалов, Олексій Валерійович
Keywords: негативні наслідки; очисні споруди; замкнені водооборотні системи; методи
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Гетта О. С. Коагуляційно-флокуляційне очищення стічних вод промислових підприємств / О. С. Гетта, О. В. Шестопалов // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-4 грудня 2020 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 369.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56516
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hetta_Koahuliatsiino-flokuliatsiine_ochyshchennia_2020.pdf272,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.