Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56598
Title: Зошит для лекційних занять та самостійної роботи студентів з курсу Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
Authors: Адашевська, Ірина Юріївна
Краєвська, Олена Олександрівна
Keywords: лекційні заняття; самостійна робота; методи проектування; комплексний кресленик точки; комплексний кресленик прямої; позиційні задачі; метричні задачі; криві лінії; аксонометричні проекції
Issue Date: 2021
Publisher: НТМТ
Citation: Зошит для лекційних занять та самостійної роботи студентів з курсу Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка : [для студентів техн. спец.] / / уклад.: І. Ю. Адашевська, О. О. Краєвська ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – 88 с. : іл.
Abstract: Метою курсу нарисної геометрії є: - ознайомити студентів з методами побудови зображень просторових форм на площині, тобто навчити розробляти кресленик; - розвинути здібності відтворення просторового вигляду, зображеного на креслені предмету, тобто навчити читати кресленик; - дати знання та необхідні навички графічного рішення задач, які зв’язані з просторовими формами.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56598
Appears in Collections:Кафедра "Геометричне моделювання та комп'ютерна графіка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Zoshyt_dlia_lektsiinykh.pdf2,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.