Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56643
Title: Спосіб одержання сорбенту для уловлювання благородних металів у виробництві азотної кислоти
Authors: Лавренко, Антоніна Олександрівна
Лобойко, Олексій Якович
Гринь, Григорій Іванович
Федорченко, Тетяна Вікторівна
Козуб, Павло Анатолійович
Дейнека, Дмитро Миколайович
Keywords: патент; винахід; великотонажний хімічний комплекс; платиноїдний каталізатор; сорбент; пористість; кислотостійкість
Issue Date: 2006
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності"
Citation: Пат. на винахід 77149 Україна, МПК (2006) B01J 20/04 B01J 20/22 C01B 21/38 (2006.01). Спосіб одержання сорбенту для уловлювання благородних металів у виробництві азотної кислоти / Лавренко А. О., Лобойко О. Я., Гринь Г. І., Федорченко Т. В., Козуб П. А., Дейнека Д. М ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № 2002031806 ; заявл. 05.03.2002 ; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11. – 3 с.
Abstract: Спосіб одержання сорбенту на основі лужноземельних металів для уловлювання благородних металів у виробництві азотної кислоти, який відрізняється тим, що сорбент виготовляють із оксидів або карбонатів та хлоридів кальцію і магнію та вигоряючої добавки – полістиролу у кількості 1-5% формуванням гранул заданої форми, що містять після термообробки оксид кальцію 50-75%, оксид магнію - 20-35% та їх хлориди 5-15%.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56643
Appears in Collections:Кафедра "Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2006_Lavrenko_Patent_77149.pdf100,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.