Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56659
Title: Сучасні технології переробки пальних копалин
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; переробка твердих горючих копалин; нафтопереробка; нафтохімія; хімотологія; пально-мастильні матеріали
Issue Date: 2022
Publisher: Крок
Citation: Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 5-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 14-15 квітня 2022 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН) / оргком.: Д. В. Мірошниченко [та ін.]. – Харків ; Тернопіль : Крок, 2022. – 111 с.
Abstract: Подано тези доповідей науково-технічної конференції «Сучасні технології переробки пальних копалин» за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56659
ISBN: 978-617-692-684-9
Appears in Collections:Сучасні технології переробки пальних копалин. 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2022_Suchasni_tekhnolohii_pererobky.pdf2,76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.