Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56685
Title: Вимірювання оптичної товщини плівок із застосуванням комп’ютерного моделювання на інтерферометрі Лінника
Authors: Сіробаба, М. О.
Дьяконенко, Ніна Леонідівна
Овчаренко, О. П.
Keywords: плівки; вимірювання; розрахунку оптичної товщини плівки; комп’ютерна обробка; неруйнівні вимірювання; мікроінтерферометр Лінніка МІІ-4; моделювання
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Сіробаба М. О. Вимірювання оптичної товщини плівок із застосуванням комп’ютерного моделювання на інтерферометрі Лінника / М. О. Сіробаба, Н. Л. Дьяконенко, О. П. Овчаренко // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали 19-ї регіональної наук. студ. конф., 17-18 квітня 2019 р. / орг. ком. А. П. Марченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 124-125.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56685
Appears in Collections:Кафедра "Фізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sirobaba_Vymiriuvannia_optychnoi_2019.pdf414,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.