Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56692
Title: Комплекс вправ ранкової гімнастики з урахуванням стану здоров'я (нозології захворювання)
Authors: Дегтярьова, Ірина Вікторівна
Долгарева, Марія Георгіївна
Афанасьєва, Олена Миколаївна
Гасан, Юлія Миколаївна
Юрченко, Вікторія Борисівна
Церетелі, Вікторія Олександрівна
Keywords: методичні рекомендації; ранкова гімнастика; комплекс вправ; ожиріння; захворювання сердцево-судинної системи; дихальна система
Issue Date: 2022
Citation: Комплекс вправ ранкової гімнастики з урахуванням стану здоров'я (нозології захворювання) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичної роботи : для студентів спеціальної медичної групи НТУ "ХПІ" денної форми навчання усіх спец. з дисципліни "Фізичне виховання" / уклад.: І. В. Дегтярьова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 22 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56692.
Abstract: Методичні рекомендації підготовлено для студентів спеціальної медичної групи денної форми навчання усіх спеціальностей НТУ "ХПІ". Запропоновано студентам механізми розробки індивідуального комплексу вправ ранкової гімнастики з урахуванням свого захворювання для подальшого застосування у повсякденному житті під час самостійних занять. Встановлено критерії оцінки виконання практичної роботи «Комплекс вправ ранкової гімнастики з урахуванням стану здоров’я (нозології захворювання)». Надано зразок структури практичної роботи.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56692
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне виховання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Kompleks_vprav.pdf684,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.