Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56695
Title: Стиль плавання батерфляй
Authors: Блошенко, Олена Іванівна
Бабаджанян, Вікторія Володимірівна
Курій, Олена Володимирівна
Родигіна, Віта Петрівна
Ширяєва, Світлана Вікторівна
Keywords: методичні рекомендації; практична робота; плавці-батерфляїсти; кваліфікаційні норми; техніка плавання; виконання стартів
Issue Date: 2022
Citation: Стиль плавання батерфляй [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичної роботи : для студентів НТУ "ХПІ" денної форми навчання усіх спец. з дисципліни "Фізичне виховання" спеціалізація з виду спорту "Плавання" / уклад.: О. І. Блошенко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 30 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56695.
Abstract: Методичні рекомендації підготовлено для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей НТУ «ХПІ». Методичні рекомендації містять інформацію про техніку стилем плавання батерфляй, історію розвитку цього стилю, а також методичний комплекс навчання стилю плавання батерфляй. При підготовці методичних рекомендацій використані навчально-методичні видання з плавання. Дані методичні рекомендації призначені для самостійного вивчення теоретичної частини студентами неспортивних спеціальностей технічних закладів вищої освіти (ЗВО) 1-3 курсів, що займаються плаванням, для вивчення техніки стилем плавання батерфляй та виконання практичної роботи. Надано, структуру практичної роботи, зразок титульного аркушу, питання для самоконтролю.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56695
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне виховання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Styl_plavannia.pdf806,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.