Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56697
Title: Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу "Проєктний менеджмент у маркетингу"
Authors: Васильцова, Світлана Олександрівна
Романчик, Тетяна Володимирівна
Keywords: методичні вказівки; практичні роботи; проєктний менеджмент; маркетинг; проєкт; маркетинговий проєкт
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий центр НТУ "ХПІ"
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу "Проєктний менеджмент у маркетингу" : для студентів заочної форми навчання спец. 075 "Маркетинг" / уклад. С. О. Васильцова, Т. В. Романчик ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – 36 с.
Abstract: Термін "проєкт" не є новим для вітчизняної економіки. Під проєктом було прийнято розуміти документально оформлений план споруди (конструкції). В англомовній економічній літературі це поняття прийнято позначати терміном "design". Перехід до ринкових відносин привніс в економічне життя безліч нових термінів і понять. Термін "проєкт" також одержав більш широке тлумачення і за своїм змістом наблизився до англійського "project", що охоплює весь процес – від появи ідеї, її розробки, реалізації до одержання результату.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3750-9922
orcid.org/0000-0002-2065-2415
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56697
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Proiektnyi_menedzhment.pdf884,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.