Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56718
Title: Особливості перекладу англомовних неологізмів українською мовою у сфері сучасних інформаційних технологій
Authors: Мирошниченко, Вікторія Марківна
Агібалова, Тетяна Миколаївна
Голікова, Оксана Миколаївна
Keywords: переклад; неологізми; лексична система англійської мови; словоскладання; транслітерація; транскрипція; калькування; описовий спосіб; інформаційні технології; новоутворення українською мовою
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Citation: Мирошниченко В. М. Особливості перекладу англомовних неологізмів українською мовою у сфері сучасних інформаційних технологій / В. М. Мирошниченко, М. Агібалова, О. М. Голікова // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Д. В. Швець (заст. голови), О. М. Бандурка [та ін.] ; упоряд. В. А. Греченко ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 294-296.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56718
Appears in Collections:Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myroshnychenko_Osoblyvosti_perekladu_2021.pdf225,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.