Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56722
Title: Специфіка та основні труднощі перекладу лінгвістичного прийому абревіації в медичній сфері як різновиду трансформації сучасної англійської мови
Authors: Карачова, Дар'я Володимирівна
Keywords: переклад; абревіація; англійська мова; медична сфера; скорочення слів; медична термінологія
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Citation: Карачова Д. В. Специфіка та основні труднощі перекладу лінгвістичного прийому абревіації в медичній сфері як різновиду трансформації сучасної англійської мови / Дар’я Володимирівна Карачова // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Д. В. Швець (заст. голови), О. М. Бандурка [та ін.] ; упоряд. В. А. Греченко ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 245-249.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9526-2406
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56722
Appears in Collections:Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karachova_Spetsyfika_ta_osnovni_2021.pdf226,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.