Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56723
Title: Щодо проблеми перекладу термінології в галузі інформаційних технологій
Authors: Буйвол, Олег Вікторович
Keywords: переклад; термінологія; інформаційних технології; комп’ютерна лексика; запозичення англіцизмів; неасимільовані лексичні одиниці
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Citation: Буйвол О. В. Щодо проблеми перекладу термінології в галузі інформаційних технологій / Олег Вікторович Буйвол // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Д. В. Швець (заст. голови), О. М. Бандурка [та ін.] ; упоряд. В. А. Греченко ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 389-381.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56723
Appears in Collections:Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buivol_Shchodo_problemy_2021.pdf217,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.