Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56768
Title: Мікротвердість твердих розчинів сурма-вісмут
Authors: Сосницька, Н. В.
Дорошенко, Ганна Миколаївна
Рогачова, Олена Іванівна
Keywords: тверді розчини; сурма-вісмут; мікротвердості; кінетичні властивості; термоелектричні властивості; полікристалічні злитки; перерозподілу домішкових атомів вісмуту
Issue Date: 2015
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Сосницька Н. В. Мікротвердість твердих розчинів сурма-вісмут / Н. В. Сосницька, Г. М. Дорошенко, О. І. Рогачова // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : тези доп. 15-ї регіональної наук. студ. конф., 22-23 квітня 2015 р. / орг. ком.: А. П. Марченко, Є. І. Сокол, А. О. Мамалуй ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – С. 23.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9638-7080
orcid.org/0000-0001-7584-656X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56768
Appears in Collections:Кафедра "Фізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sosnytska_Mikrotverdist_tverdykh_2015.pdf225,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.