Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56769
Title: Термоелектрична потужність полікристалів Bi1-ХSbХ поблизу переходу напівметал-напівпровідник
Authors: Богданов, Ю. С.
Дорошенко, Ганна Миколаївна
Рогачова, Олена Іванівна
Keywords: полікристали; термоелектрична потужність; електронні фазові переходи; прямозонні напівпровідники
Issue Date: 2017
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Богданов Ю. С. Термоелектрична потужність полікристалів Bi1-ХSbХ поблизу переходу напівметал-напівпровідник / Ю. С. Богданов, Г. М. Дорошенко, О. І. Рогачова // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали 17-ї регіональної наук. студ. конф., 12-13 квітня 2017 р. / орг. ком. Є. І. Сокол [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 38.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9638-7080
orcid.org/0000-0001-7584-656X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56769
Appears in Collections:Кафедра "Фізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bohdanov_Termoelektrychna_potuzhnist_2017.pdf272,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.