Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56784
Название: Управління технологічними ресурсами як елемент розвитку підприємства
Другие названия: Management of technological resources as an element of enterprise development
Авторы: Коляда, Тетяна Ігорівна
Горбунов, Микола Петрович
Лінькова, Олена Юріївна
Ключевые слова: менеджмент; управління; інновація; технологія; розвиток; ресурси; підприємство; management; operation; innovation; technology; development; resources; enterprise
Дата публикации: 2021
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Коляда Т. І. Управління технологічними ресурсами як елемент розвитку підприємства / Т. І. Коляда, М. П. Горбунов, О. Ю. Лінькова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1 – С. 48-52.
Краткий осмотр (реферат): Досліджується технологічний менеджмент як основа розвитку підприємства. Проаналізовано наявні підходи до тлумачення змісту технологічних інновацій з метою обґрунтування наукової методології цієї царини знань та виду функціонального менеджменту. Проведено аналіз інструментів технологічного менеджменту, який передбачає використання сучасних методів, форм і способів аналізу, оцінки та впровадження нових технологій (технологічний аудит, консалтинг і трансферт). Описано функції управління технологічними ресурсами, такі як оптимізація, збагачення, захист. З’ясовано, що технологічні інновації є основою економічного зростання і процвітання населення кожної країни. Виділено фактори, які визначають обсяги інноваційних інвестицій, ефективність інновацій, поширення інновацій та імітацій, а також форми інноваційної конкуренції. Окреслено, що для реалізації задач управління технологічними ресурсами, необхідний системний підхід щодо реалізації моніторингу, трансферу, імітацій та ін. Зроблено висновки про значення технологічного менеджменту для зростання бізнесу як процесу технологічного аудиту, консалтингу, трансферу, моніторингу, нормування. З’ясовано, що розвиток і застосування технологічного менеджменту має принципове значення для реалізації науково-технічного потенціалу України.
Technological management is investigated as the basis for enterprise development. The available approaches to the interpretation of the content of technological innovations are analyzed in order to substantiate the scientific methodology of this area of knowledge and the type of functional management. The analysis of technology management tools is carried out, which provides for the use of modern methods, forms and methods of analysis, assessment and implementation of new technologies (technology audit, consulting and transfer). The functions of managing technological resources, such as optimization, enrichment, protection are described. It was found that technological innovation is the basis for economic growth and prosperity of the population of each country. The factors that determine the volume of innovative investments, the effectiveness of innovations, the diffusion of innovations and imitations, as well as the forms of innovative competition are highlighted. It is outlined that in order to implement the tasks of managing technological resources, a systematic approach is required with respect to the implementation of monitoring, transfer, imitations, etc. The conclusions are drawn about the importance of technological management for business growth as a process of technological audit, consulting, transfer, monitoring, and regulation. It was found that the development and application of technological management is of fundamental importance for the implementation of the scientific and technical potential of Ukraine.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3515-9842
orcid.org/0000-0002-7006-0047
orcid.org/0000-0001-8971-6176
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2021.1.48
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56784
Располагается в коллекциях:Вісник № 01. Економічні науки
Кафедра "Менеджмент"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
visnyk_KhPI_2021_01_EN_Koliada_Upravlinnia.pdf218,27 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.