Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56787
Title: Поведінка електропровідності полікристалів Bi1-xSbx (х = 0.06 - 0.08) у інтервалі температур 77 – 300 К
Authors: Новак, К. В.
Дорошенко, Ганна Миколаївна
Keywords: тверді розчини; термоелектричні пристрої; термомагнітні матеріали; полікристали; сурма; кінетичні властивості
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Новак К. В. Поведінка електропровідності полікристалів Bi1-xSbx (х = 0.06 - 0.08) у інтервалі температур 77 – 300 К / К. В. Новак, Г. М. Дорошенко // 12-та Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 17-20 квітня 2018 р. : у 3 ч. Ч. 1 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 220.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9638-7080
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56787
Appears in Collections:Кафедра "Фізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novak_Povedinka_elektroprovidnosti_2018.pdf524,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.