Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56800
Title: George Bothezat and his Contribution into the World Aviation and Astronautics
Other Titles: Внесок Георгія Ботезата у світову авіацію та космонавтику
Authors: Zhurilo, D. Yu.
Gutnyk, M. V.
Zhurilo, A. G.
Keywords: George Bothezat; Igor Sikorsky; Nikolay Zhukovsky; helicopter,; history of aviation; Kharkiv Institute of Technology; Георгій Ботезат; вертоліт; історія авіації; Сікорський; Жуковський; Перша світова війна; революція; Харківський технологічний інститут
Issue Date: Jan-2022
Publisher: ВД "Академперіодика"
Citation: Zhurilo D. Yu. George Bothezat and His Contribution into the World Aviation and Astronautics / D. Yu. Zhurilo, M. V. Gutnyk, A. G. Zhurilo // Космічна наука і технологія. – 2022. – Т. 28, № 1. – С. 70-80.
Abstract: The article dedicated the life and scientific way of George de Bothezat, the first Doctor of Sciences in the field of aviation. Together with Nikolay Zhukovsky, Igor Sikorsky, Stephen Timoshenko, Alexander Fan-der-Flit, and Alexey Lebedev, he was one of the organizers of the Air Fleet of the Russian Empire. He is the author of various inventions: gyroscopic sight and other types of aviation equipment. We analyze works by G. Bothezat on the impulse theory of propellers. In particular, the scientist derived formulas for ensuring the flight stability of airplanes and helicopters. He developed training ballistic tables, which allowed making corrections for the speed of the flight and the direction of the wind. We briefly described a biography of G. Bothezat, focusing on the student period of his life in Kharkiv, Ukraine, and the reasons for G. Bothezat’s departure to the United States in 1918. It is stated that it was there that his talent as a designer and creator of helicopters of the original system was disclosed in the best way. In 1922, George Bothezat obtained the financial support of the American govern- ment to build a workable helicopter model without prototypes and experiments, only based on the results of calculations. The reasons why G. Bothezat did not manage to achieve the launch of the serial production of helicopters are analyzed. We also mention the activi- ties of the company founded by G. Bothezat, which was engaged in the production of fans of a new type for the US Navy. The Bothezat system fans were installed at the Rockefeller Center in New York as well as in American tanks. It is emphasized that I. Sikorsky also used the works of G. Bothezat in his research. It is stated that the flight trajectory calculated by G. Bothezat in air and airless space was used in the development of the American program of a manned landing on the Moon using the “Apollo” system.
У статті показано життєвий та науковий шлях першого доктора наук у галузі авіації — Георгія Ботезата. Використано нові архівні дані, що розкривають причину його навчання за кордоном. Наводяться відомості про сім’ю Г. Ботезата. Стверджується, що учений разом із Миколою Жуковським, Ігорем Сікорським, Степаном Тимошенком, Олександром Фан-дер-Флітом і Олексієм Лебедєвим був одним із організаторів Повітряного флоту Російської Імперії. Проаналізовано роботи Г. Ботезата у галузі імпульсної теорії повітряних гвинтів, зокрема зазначено, що на основі своєї теорії вчений зміг вивести формули для забезпечення стійкості польоту літаків і вертольотів. Він автор різних винаходів: гіроскопічного прицілу та іншої авіаційної техніки. Він розробив тренувальні балістичні таблиці, що дозволяли вносити поправки на швидкість польоту і напрям вітру. Показано причини від’їзду Г. Ботезата до США. Стверджується, що саме тут його талант конструктора і творця вертольотів оригінальної системи розкрився найкращим чином. У 1922 р. Георгію Олександровичу за фінансової підтримки американського уряду вдалося побудувати дієздатну модель вертольота без прототипів та експериментів, лише за результатами розрахунків. Аналізуються причини, через які Г. Ботезату не вдалося домогтися запуску серійного виробництва вертольотів. Наведено інформацію про діяльність компанії, заснованої Ботезатом, що займалася виробництвом вентиляторів нового типу для ВМС США. Вентилятори системи Ботезата були встановлені у Рокфеллер-центрі у Нью-Йорку, а також встановлювалися на американських танках. Підкреслюється, що І. Сікорський також використовував у своїх дослідженнях роботи Г. Ботезата. Повідомляється, що розрахована Ботезатом траєкторія польоту у повітрі і безповітряному космосі використовувалася при розробці американської програми пілотованої посадки на Місяць з використанням системи «Аполлон». Розглянуто причину смерті вченого.
ORCID: orcid.org /0000-0002-0015-9412
orcid.org / 0000-0002-2723-2755
orcid.org /0000-0003-4084-4622
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56800
Appears in Collections:Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KNIT_2022_28_1_ Zhurilo_George_Bothezat.pdf285,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.