Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56813
Title: Модернізація вищої технічної освіти наприкінці XIX – на початку XX ст.
Authors: Радогуз, Сергій Анатолійович
Скляр, Володимир Миколайович
Keywords: Харківський практичний технологічний інститут; історія; вища технічна освіта; В. Л. Кирпичов; ХІХ століття; О. О. Абаза; С. Ю. Вітте; принципи вищої інженерної освіти; І. В. Арістов
Issue Date: 2019
Publisher: Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України
Citation: Радогуз С. А. Модернізація вищої технічної освіти наприкінці XIX – на початку XX ст. / С. А. Радогуз, В. М. Скляр // Двадцять четверта Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Наука як феномен національної культури" : [зб. матеріалів], 19 квітня 2019 р. / Нац. акад. наук України, Інститут дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва [та ін.] ; [редкол.: Пилипчук О. Я. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – C. 172-174.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5412-7398
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56813
Appears in Collections:Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radohuz_Modernizatsiia_vyshchoi_2019.pdf301,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.